CONVERSIE OPTIMALISATIE

MEER RESULTAAT MET HETZELFDE BEZOEKERSAANTAL


Een conversie wordt, wanneer we spreken over internet marketing, behaald wanneer een bezoeker van een website of applicatie een bepaalde handeling uitvoerd. Dit kan gaan om een button die wordt gebruikt (bijv. plaats product in winkelmandje), een formulier dat wordt ingevuld (bijv. een contactformulier) of een andere handeling die belangrijk is voor het succes van jouw website.
Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk personen converteren zijn er verschillende internet marketing methoden bedacht die het conversiepercentage kunnen verhogen. Hieronder wordt dit proces omschreven:
Bepalen van internet marketing Targets & KPI's
Aan de hand van deze set meetbare targets kunnen we vervolgens meetbare conversies bepalen. Zo wordt duidelijk welke acties belangrijk zijn voor het succes van jouw website.
Bepalen van Prioriteiten
We bepalen in deze fase op welke pagina de conversieratio echt aan verbetering toe is.
De Hypothese
In deze fase zoeken we naar de reden dat de conversieratio op de eerder gekozen pagina niet goed zou kunnen zijn en zoeken we naar een aantal potentiële verbeteringen die het conversie percentage kunnen verhogen.
Verzamelen van data
In deze fase kan gekozen worden voor verschillende methoden:
Surveys & Feedback methoden
Door klanten om feedback te vragen en de vragen die ze stellen te analyseren kun je vaak al een betrouwbaar beeld vormen van verschillende manieren waarop je de dienstverlening van een website kan verbeteren en het aantal conversies kan verhogen.
A/B Splittests, voor optimalisatie van reeds converterende websites
Splittests zijn testen waarbij een deel van de bezoekers een andere versie van een specifieke pagina te zien krijgen. Aan de hand van een A/B splittest meet je van beide versies de conversieratio en kan na verloop van tijd worden afgelezen bij welke versie de conversieratio het hoogst is.
Multivariate testing
Het gebruiken van een multivariabele splittest is handig wanneer je meerdere versies gelijktijdig wilt testen.
In 2018 wordt het privacybeleid van uw website en de omgang met verzamelde data belangrijker dan ooit. Wij zullen u dan ook adviseren op dit gebied en zorgen er ten alle tijden voor dat onze samenwerking voldoet aan alle eisen die de EU hier aan stelt.

Creatief, betrouwbaar en ambitieus in het optimaliseren van jouw website.

Geholpen door professionals met Google certificaten.

Naast advisering en uitvoering verzorgen wij ook trainingen & workshops voor jouw personeel.

Een vraag stellen of afspraak plannen? Neem direct contact op via info@conversiecompany.nl.

Direct contact opnemen?